“1 op 10 mannen is niet de biologische vader van zijn kind”

1.411

Er wordt niet alleen meer naast het echtelijk bed gevogeld dan we misschien peinzen, er komen ook veel meer koekoekskinderen van dan we denken. Eén man op tien zou niet de vader van ‘zijn’ kind zijn, terwijl hij denkt dat het wel zo is.

Ter gelegenheid van Albert II zijn verjaardag vorige week, zetten we al de bejaarde koning zijn buitenechtelijke strapatsen nog eens op een rijtje. Minstens één buitenechtelijk kind is daar het resultaat van: dat weet intussen de godganse wereld al wel.

Een lezer opperde dat niet alleen Albert II vreemdgaat, en buitenechtelijke kinderen verwekt, en daar heeft-ie gelijk in natuurlijk. Maar… volgens hem zou ongeveer één op tien eigenlijk een andere biologische vader hebben dan hij of zij denkt – en dus het resultaat zijn van overspel – en dat leek ons nogal veel. We gingen op onderzoek.

Biotechnoloog Ralf Vermeulen liet in 2013 in Knack weten, dat volgens hem wellicht zo’n vijf à tien procent van de Belgen een bastaardkind is. “Het is onvoorstelbaar dat er in deze tijd nog zo veel mannen rondlopen die zich ten onrechte vader wanen van het kind waarvoor ze de rest van hun leven zullen zorgen”, zo opperde hij.

Nu kan zo’n Belgische biotechnoloog natuurlijk zeggen wat hij wil, maar we vonden nog meer. Uit een grootschalig onderzoek dat in 2015 in Amerika werd gehouden, bleek dat… één op tien papa’s niet de biologische vader van hun kind waren – terwijl ze aanvankelijk dachten van wel. Er werd niet bij vermeld tot hoeveel echtscheidingen dat onderzoek heeft geleid, maar als dat in Amerika zo is, dan zal dat bij ons ook wel ongeveer zo zijn. Amerikaanse vrouwen zijn allicht geen grotere vreemdgangsters dan West-Europese.

Wat verder nog interessant is: dat er zoveel koekoeksjongen gefabriceerd worden is niet per se omdat dames dikwijls de scheve schaats aantrekken, maar wel omdat de mens ingewikkeld in mekaar zit. We verduidelijken.

Een gezonde man loost bij een ejaculatie gemiddeld zo’n 300 miljoen zaadcellen. Maar… bij een man die het doet met een vrouw waarvan-ie weet dat ze een vaste partner heeft, zijn dat er ongeveer 600 miljoen. Die minnaar in kwestie doet dat niet bewust, het is zijn instinct dat aan zijn lichaam vertelt dat-ie straffer moet zijn dan die vaste partner.

Als de vrouw in kwestie in enkele dagen intiem was met zowel haar vaste partner als haar minnaar, zal bij haar intern een ware zaadoorlog woeden. Zaadcellen ‘herkennen’ namelijk vreemde zaadcellen en ze zullen die pogen te vernietigen. Het is logisch dat het grootste zaadleger die oorlog waarschijnlijk wint…

Er is echter nog een tweede punt. Een ander onderzoek uit 2016, wees uit dat vrouwen vaker klaarkomen bij hun minnaar dan bij hun vaste partner. En een vrouw die haar hoogtepunt bereikt net nadat de man zijn zaadjes deponeerde, ‘zuigt’ door middel van dat orgasme dat kwakje als het ware naar binnen. Zo krijgt het witte leger van de minnaar ook nog eens een voorsprong, vermits het al dichter bij de finish zit.

REACTIES

Lees ook Meer van deze auteur