Bij dit dammen-drinkspel zijn de schijven vervangen door shotjes (foto)

170

Het oudste wat archeologen gevonden hebben – wat op een damspel lijkt – is een 5.000 jaar oud lemen bord met ruiten. Het spel werd gespeeld met kegelvormige stenen. Ze zijn het er niet over eens of dit spel het eerste damspel genoemd mag worden.

Of het volgende bordspel tot het damspel behoort is ook weer twijfelachtig. In principe gelden alle spelregels zoals bij het gewone dammen. Maar de witte en zwarte schijven zijn vervangen door shotglaasjes, gevuld met een sterke drank naar keuze.

Ligt jouw glaasje schuin voor een glaasje van de andere kleur en is het veld daarachter leeg, dan sla je die door er met jouw glaasje overheen te springen en moet de tegenstander zijn uitgeschakelde ‘damschijf’ in het keelgat gieten.

Diegene die het eerst al zijn shots binnen heeft, is verloren.

Voor slechts 15 euro wordt het alvast een gezellige familieavond.

REACTIES