Hersenschade vastgesteld bij 99% van de ex-American football-spelers

393

Maar liefst 99 procent van de voormalige American football-spelers heeft hersenschade opgelopen tijdens het beoefenen van de sport. Dat blijkt uit een onderzoek dat wetenschappers uitvoerden op 202 paar hersenen die geschonken werden aan de wetenschap.

Van de 111 die toebehoorden aan ex-NFL-spelers, hadden er 110 hersenschade opgelopen. Het onderzoek spitste zich toe op hersenschade die opgelopen wordt na een herhaaldelijke harde impact op het hoofd, zoals bij een stevige tackle.

De onderzochte spelers hadden gemiddeld 15 jaar American football gespeeld en waren gemiddeld 66 jaar oud geworden. Bij diegene die alleen tijdens het middelbaar onderwijs speelden, had 21% hersenschade opgelopen. Bij diegene die ook tijdens verdere studies verder speelden, had 91% hersenschade.

Het onderzoek interviewde ook familieleden van ex-spelers. Daaruit bleek dat 85% tekenen van dementie had vertoond, en dat bij bijna 90% gedragsproblemen werden vastgesteld.

Dat deel van het onderzoek moet wel worden genuanceerd, omdat de familieleden de hersenen wellicht doneerden met het idee dat er iets mis was. 

Daarnaast moeten we opletten met het trekken van conclusies: het verband tussen de sport en hersenschade is met deze cijfers niet onomstotelijk bewezen, maar lijkt wel aannemelijk. Het gaat wel degelijk om mensen die in het verleden football speelden en ondertussen overleden zijn.

Intussen is de sport geëvolueerd en wordt er veel rond veiligheid gewerkt. De NFL stopte vorig jaar nog 100 miljoen dollar in neurologisch onderzoek en blijft werken aan maatregelen die een harde impact op het hoofd moeten voorkomen.

REACTIES

Lees ook Meer van deze auteur