Zal de mensheid het jaar 2100 nog wel halen?

627

Die hele opwarming van de aarde en zo: we hebben er eens goed over nagedacht. En we hebben de oorzaak ervan gevonden. Enfin, dat denken we toch. En we hebben geconcludeerd dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel haalt de mens het jaar 2100, ofwel niet meer. We verduidelijken.

Ook al is er in Groenland een gletsjer die weigert te smelten, algemeen wordt aangenomen dat het warmer wordt op onze planeet, en dat heeft zo zijn gevolgen. Volgens klimaatspijbelaars en mensen met geitenwollen sokken komt dat doordat we halsstarrig met benzine- en dieselauto’s blijven rondrijden, we reclamepanelen blijven verlichten en we niet met z’n allen vegetariër worden.

Maar… in het jaar 1900 liepen er ongeveer 1,65 miljard mensen rond. In 1950 waren dat er 2,5 miljard, in 1999 bijna 6 miljard en vandaag 7,4 miljard, tegen het jaar 2100 zullen dat er 11,2 miljard zijn.

De wereldbevolking groeit dus gestaag. Al die mensen ademen en doen pipi en kaka. En als ze stoppen met ademen, dan worden ze opgestookt. Daarenboven zijn er heel wat die met een dikke bak rondrijden en op tijd en stond een goeie steak op hun bord willen. Enfin, hoe meer mensen op deze aardkloot, hoe hoger de CO2-uitstoot en hoe warmer het zonnetje op ons bolletje wordt. Dat brengt nog een tweede probleem met zich mee. Straks is er minder vruchtbare grond door de opwarming, terwijl er meer monden te voeden zijn. Gaan we niet massaal steendood vallen van de honger?

Waarschijnlijk niet. Het is immers niet enkel de wereldbevolking die blijft groeien, ook het menselijk brein gaat er steeds op vooruit. Tweehonderd jaar geleden dachten wetenschappers dat de mensheid de eenentwintigste eeuw niet zou halen vanwege de bevolkingsgroei en het dreigend voedseltekort. Ze hadden er toen niet op gerekend dat wij, dankzij het toenemende vernuft, nog steeds genoeg te vreten hebben.

Dat gevreesde voedseltekort zal ook in de toekomst wel uitblijven. Momenteel wordt er nog naarstig geëxperimenteerd met het kweken van kunstmatig vlees, maar over enkele jaren eten we ‘boeuf du professeur’, ‘geassembleerd gebraad’, ‘bouwbouwtjes’ en ‘fopkabeljauw’ alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Knappe koppen zullen er in de nabije toekomst ook nog wel in slagen op enkele vierkante meters tonnen groenten te kweken, waar nu nog verschillende hectares voor nodig zijn.

Vergast door broeikasgassen zullen we waarschijnlijk ook niet worden. Artisanaal rundvlees laat geen scheten, en over enkele jaren mogen er enkel nog elektrische auto’s rondrijden in onze contreien. Geloof ons: over pakweg tien jaar kan je à volonté verse lucht gaan snuiven in een lege weide naast de snelweg. 

Bovendien: wie zegt dat de wereldbevolking zo hard zal blijven groeien? Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de groei uit het verleden. De bevolkingsgroei is het grootst in de ontwikkelingslanden en dat is normaal natuurljk. Een doosje rubberen helmpjes kost er al snel een maandloon, en de pil is er nog niet uitgevonden. Maar ook in derdewereldlanden staat de ontwikkeling niet stil en ooit komt er ginds welvaart, zodat voorbehoedsmiddelen er voor iedereen bereikbaar worden.

En dan zijn er ook nog landen waar anticonceptie verboden is door het geloof. Zelf coïtus interruptus mag er niet. Zaadjes mogen niet verspild worden, alles moet ìn de schoot van de vrouw, niet op haar buik. Of op haar borsten. Of weten wij veel waar. Maar er komt een tijd dat men ginds gaat beseffen dat geloven in een fictieve figuur niet meer van deze tijd is.

Al zou het natuurlijk ook kunnen dat de mensheid helemaal niet slimmer wordt. Dat we elkander blijven de kop inkloppen, of afsnijden. Plus: de homo sapiens is een destructieve diersoort. De laatste tachtig jaar zijn we erin geslaagd om verschillende diersoorten definitief van de aardbodem te laten verdwijnen, en misschien krijgen we onszelf in de komende tachtig jaar ook nog wel uitgeroeid.

Of misschien helpt Moeder Natuur wel een handje. Omdat ze het kotsbeu is toe te kijken hoe wij de boel alsmaar verkloten. Een straf virus waar geen enkel antibioticum tegen opgewassen is en dat zich razendsnel verspreidt, of een knoert van een komeet die zich niet laat afschrikken door een raket, en voilà: ciao mensheid! Wie zal het zeggen?

REACTIES

Lees ook Meer van deze auteur